{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/o71rqo7xs%2Fup%2F5d07266085087_1920.png","height":40}
 • COMPANY
 • TRAINING
 • CONSULTING
 • COACHING
 • AGENCY
 • EXPERIENCE
 • {"google":["Noto Sans"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/o71rqo7xs%2Fup%2F6165f3c6b3ad2_1920.png","height":"25"}
 • COMPANY
 • TRAINING
 • CONSULTING
 • COACHING
 • AGENCY
 • EXPERIENCE
 • [의사력]

  의료인의 마음을 사로잡는 힘(力)

  PASA EDU CONSULTING

  신청            09. 23(월) ~ 10.15(화) 22:00

  일시            10.17(목) 19:00

  장소         PASA 파사컨설팅 여의도점 (여의도역 3번출구 앞 10m 휴렛패커드 빌딩 22층)

  비용         3만원 (커피, 음료 제공)


  궁금하신 사항은 언제든지 문의해주셔도 됩니다. 세상의 모든 제약영업인을 응원합니다.

  [담당자 연락처]

  이름 : PASA 파사컨설팅

  이메일 : jonggu.kim@pasaeduu.com

  전화번호 : 010-8020-5533

  교육과정 소개

  (준비중)

  {"google":["Noto Sans KR"],"custom":[]}{"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Square"]}